Sverige har en rik historia med många slott runtom i landet. Dessa slott är ofta mycket välbevarade, trots att de kan härstamma ända från 1600-talet. En del slott är fortfarande privata och tillhör de adelssläkter som låtit uppföra slotten eller köpt dem av andra adelsmän. Några slott, som t.ex. Kungliga Slottet i Stockholm, Drottningholms slott, Haga slott och Tullgarns slott, tillhör kungafamiljen. Vissa delar av de kungliga slotten med tillhörande parker är tillgängliga för allmänheten, medan andra används privat av kungafamiljen.

Slottsbyggnader och parker

Från början byggdes slotten i Sverige som ett slags fästningar som skulle utgöra skydd mot fiender. Slotten är därför byggda i sten för att ha solida, starka väggar. Kännetecknande för ett slott är också att det har minst två våningar.

Formen på slottet varierar men vanligt är att det finns en huvudbyggnad med en pampig entré, flankerad av två flyglar. Mellan de två flyglarna, framför huvudbyggnaden finns borggården, ofta prydd med en fontän samt parkväxter och en uppfartsväg för att lätt och bekvämt kunna nå entrén.

Till slottet brukar större ägor höra, där det kan finnas en större eller mindre park, odlingar samt ett antal andra byggnader som t.ex. stall, orangeri m.m.

Besöka slott

Många slott har idag populära parker, caféer, restauranger och/eller växthus dit allmänheten får komma för att njuta av prakten. Vissa historiska salar, vapensamlingar m.m. kan man också besöka.

Den som vill komma åt hela slottsupplevelsen och bo över natt har många möjligheter i Sverige idag. Oavsett om man är ett par som vill resa iväg på en romantisk miniweekend eller en grupp arbetskamrater som vill få en bra gemenskap inom gruppen eller ha kick-off i ett projekt, går det att hitta det perfekta slottet.

Att få njuta av lugnet, skönheten, arkitekturen och gemensamhet i avskildhet är fantastiskt för de flesta människor. En slottsweekend är i princip alltid rätt!