Herrgårdar är bland de vackraste byggnader som finns i Sverige. De har oftast en lång och intressant historia med kända och framstående ägare. En herrgård är ofta uppförd i sten men även ståtliga träbyggnader förekommer. Rent arkitektoniskt är det ingen större skillnad mellan en herrgård och ett slott. Huruvida en byggnad kallas för ett slott eller en herrgård brukar bero på vem som ägt byggnaden. Har en kunglig person bott i eller ägt byggnaden får den kallas för slott. Herrgårdar kan vara uppförda och bebodda av andra framstående personer.

Ska man arrangera en konferens är det ingen praktisk skillnad mellan herrgårdar och slott. Båda byggnadstyperna erbjuder ofta en fantastisk miljö. Huvudbyggnaden brukar inrymma ett antal större salar som tidigare kan ha tjänat som balsalar. Mindre salonger samt mysiga smårum, kök och ofta källare brukar också finnas. De många olika typerna av lokaler ger stor flexibilitet och passar därför både små och stora sällskap samt olika syften med konferensen.

Det är sedan länge känt att naturupplevelser gör människor lugnare och gladare. De vackra parker och trädgårdar som brukar omge slott och herrgårdar erbjuder möjligheter till paus, reflektion och vila mellan föreläsningspass eller möten. Om vädret tillåter kan man till och med ha vissa möten utomhus.

Naturen runt herrgårdarna kan också utnyttjas för diverse konferensaktiviteter som kan hjälpa till att skapa gruppgemenskap och härliga minnen. En enkel promenad i allén som leder fram till herrgården, kanske en cykeltur ned till närmaste vattendrag, rodd på en spegelblank sjö eller ridning är sådant som kan erbjudas på en herrgårdskonferens. Beroende på om gruppen behöver vila, strapatser, lek eller något mitt emellan kan man få hjälp av konferensanläggningen att arrangera den perfekta aktiviteten.

Herrgårdar med konferensmöjligheter finns över hela landet, så oavsett om man söker en lokal för dagkonferens eller en mer avskild plats med övernattning finns den perfekta herrgården för just den aktuella konferensen.